Informatívna objednávka

Znalecký úkon (forma):(*)
Invalid Input

Odbor a odvetvie znaleckého úkonu:(*)
Invalid Input

Vo veci:(*)
Invalid Input

Objednávateľ úkonu (meno a priezvisko, spoločnosť, adresa):(*)
Invalid Input

Objednávateľ úkonu - kontaktné informácie (telefón, email, IM, atď.):(*)
Invalid Input

Účel znaleckého úkonu - stručný popis Vašeho problému:(*)
Invalid Input

Dátum ku ktorému sa má znalecký úkon vykonať (vyhotoviť):
Invalid Input

Úloha znalca (otázky zadané znalcovi):
Invalid Input

(tu prosím zadajte Vaše konkrétne otázky na ktoré chcete odpoveď znalca v znaleckom úkone)

Podklady objednávateľa dodané k vykonaniu (vyhotoveniu) znaleckému úkonu:
Invalid Input

(tu prosím uveďte zoznam podkladov, ktoré budú znalcovi vo Vašej veci dodané (ktorými disponujete))

Ďalšie informácie k znaleckému úkonu:
Invalid Input

(uveďte prosím stručne ďalšie informácie, ktoré podľa Vás môžu napomôcť znaleckému úkonu)

Požadovaný počet odovzdaných vyhotovení (výtlačkov) úkonu zadávateľovi:(*)
Invalid Input

Odmena (návrh) za vykonanie znaleckého úkonu (znalečné § 3, zák. č. 382/2004 Z. z.):

Invalid Input

Navrhovaná výška (suma v EUR bez DPH):
Invalid Input

(navrhnite prosím sumu v eurách zaokrúhlenú na 50 centov) pozn. ak sa znalec so zadávateľom na výške znalečného nedohodnú, znalec účtuje minimálne tarifnú odmenu podľa vyhl. č. 491/2004 Z. z.)

Váš kontaktný e-mail:(*)
Invalid Input

Odoslať

Monday the 23rd. Copyright © 2013 - 2022 Expertízny inštitút informatiky s. r. o., Web designed by MOCCO, s.r.o. Free Joomla 3.1 Templates by FreeTemplateSpot