{chronoforms}nezavazna{/chronoforms} 

Kontaktné údaje pre doručenie Vašej objednávky prípadne akýchkoľvek otázok nájdete v časti KONTAKT

 

Objednávka znaleckého úkonu (najčastejšie posudku) by mala obsahovať:
- účel na ktorý má byť znalecký posudok vypracovaný, 
- dátum ku ktorému má byť znalecký posudok vypracovaný, 
- dátum dokedy má byť znalecký posudok vypracovaný, 
- otázky zadané znaleckej organizácii (na ktoré budú znalci v úkone odpovedať), 
- dohodnuté znalečné (cena) za úkon - informácie nájdete v časti CENNÍK SLUŽIEB
- presný názov objednávateľa posudku, ktorý bude na posudku uvedený na prvej strane posudku, alebo právneho zástupcu objednávateľa posudku, ktorý bude na posudku uvedený, 
- počet požadovaných vyhotovení (výtlačkov) znaleckého posudku.

 

Podklady pre vypracovanie znaleckého posudku v odbore elektrotechnika zo strany objednávateľa:
objednávka znaleckého úkonu
- ďalšie podklady už v závislosti od konkrétnych okolností prípadu a účelu znaleckého úkonu (je potrebné individuálne konzultovať so znalcom) a tiež znaleckého odboru a odvetvia v ktorom bude Váš znalecký úkon vykonaný, napr. pre úkon v odbore elektrotechnika: 
- obstarávacie doklady a nadobúdacie doklady k zariadeniam (faktúry, doklady o zaradení do používania a pod.), 
- technická a sprievodná dokumentácia k zariadeniu (manuály, schémy, technické špecifikácie, certifikáty, vyhlásenia a zhode a pod.), 
- prevádzková dokumentácia (záznamy o opravách a údržbe zariadenia, profilaktické listy a pod.), 
- záznamy o reklamáciach zariadenia (reklamačné listy, servisné listy a pod.), 
- záznamy o kontrole stavu bezpečnosti zariadenia (kontroly a revízie), 
- licencie k softvéru, zmluvné špecifikácie softvéru atď., atď. 

Friday the 12th. Copyright © 2013 - 2022 Expertízny inštitút informatiky s. r. o., Web designed by MOCCO, s.r.o. Free Joomla 3.1 Templates by FreeTemplateSpot